Een tussenstand: 9 smart city lessen

15 maanden geleden studeerde ik af op smart cities. Het onderwerp wat sinds 2010 steeds terugkwam in mijn studie was langzamerhand een trend geworden. Wereldwijd ontwikkelden steden smart city programma’s, ieder met een eigen invalshoek zoals citizens, sensoren, duurzaamheid of economie. Na jaren aan de universiteit was ik wel even uitgestudeerd, ik wilde die kennis nu wel in de praktijk brengen.

In een Smart City worden nieuwe technologie en co-creatie ingezet om maatschappelijke vraagstukken op een innovatieve wijze op te lossen.

Niet alleen krijgt m’n scriptie nu nog steeds regelmatig aandacht, ik werk aan het smart city programma van m’n eigen stad, Den Haag. Na m’n afstuderen loop ik nu ruim een jaar rond in het smart city landschap, en de nieuwe inzichten in smart city ontwikkeling blijven komen. Dit zijn mijn lessen van de afgelopen maanden:

  1. It’s the economy, stupid!
  2. Het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken: De bewoner centraal
  3. Je kunt het niet alleen
  4. Lift mee op gebiedsontwikkeling
  5. Eén stad is geen markt
  6. Flexibiliteit: Smart city oplossingen kunnen niet plug-and-play zijn
  7. Standaarden, standaarden, standaarden
  8. Werk cross-sectoraal én integraal
  9. Van Proof of Concept naar serieuze toepassing: regel het opschalen van vooraf

Continue reading

Aan de slag: Smart Cities bij de Gemeente Den Haag

Vrijdagmiddag, de eerste werkweek zit er bijna op, sinds deze week werk ik bij de Gemeente Den Haag aan Smart Cities!  Een erg inspirerende plek die precies bij mij past. Mijn technische én sociale achtergrond past perfect bij mijn werkzaamheden voor zowel het Ingenieursbureau (dienst StadsBeheer) en de afdeling economie van de dienst Stedelijke Ontwikkeling (programma Smart Cities).  Met al een dikke drie jaar focus op smart cities in mijn studie heb ik nu de mogelijkheid om deze kennis in de praktijk te brengen, en wel voor mijn eigen stad. Leuk nieuwtje: Gisteren is bekend gemaakt dat Den Haag finalist is in de categorie ‘Beste Smart City Plan’ voor de verkiezing van de slimste binnenstad van Nederland. Continue reading

Smart Cities – een definitie en model

Regelmatig krijg ik de vraag: ‘Wat is dat nou, een Smart City?’. Andersom stel ik hem vaak: ‘Maar wat versta jij onder een smart city?’ Er bestaan veel verschillende definities van het begrip smart cities, en iedereen geeft daar zijn eigen invulling aan. Ik heb voor mijn afstuderen een concept van smart cities ontwikkeld en grafisch weergegeven. Niet alleen werkt dat goed in mijn theoretische afstuderen, ook in gesprek met mensen uit de praktijk blijkt dat erg te passen. In de basis is een smart city een stad waarin ICT toegepast wordt om de kwaliteit van leven in de stad op duurzame wijze te verbeteren. Daarbinnen zijn verschillende invalshoeken te plaatsen, hoe zit dat in elkaar? Continue reading

Burgerinitiatieven: regisseren of loslaten? There’s an app for that

Kenmerk van de informatiesamenleving is dat burgers mondiger worden, en zelf aan de slag gaan. Met de opkomst van internet kunnen we elkaar immers makkelijker vinden en is er een grote hoeveelheid informatie binnen handbereik. De ontwikkelingen op gebied van ICT en internet maken het de burger makkelijker om gezamenlijk initiatief te nemen. Ook binnen de smart city spelen burgerinitiatieven dus een rol. Afgelopen week las ik verschillende stukken over burgerinitiatieven, al dan niet in smart city context. Opnieuw komen de tegenstrijdigheden naar voren Continue reading

Smart Cities: Bottom-up én top-down

Op het Euroforum deelde Kees Jansen in een blog zijn 5 pijlers voor het ontwikkelen van Smart Cities. Een aanrader om te lezen, zijn aanpak zet me meteen aan het denken. Op andere aspecten ga ik in een latere blog in, maar nu wil ik me focussen op de vijfde pijler: “Werk bottom-up én top-down: het is niet het een of het ander, het is allebei”, aldus Kees Jansen. In mijn scriptie ga ik nog een stapje verder, het onderscheid tussen bottom-up en top-down benaderingen in smart cities vervaagt, en er ontstaan nieuwe vormen van samenwerking die niet in deze twee stromen te visualiseren zijn. Hoe ga je daar mee om? Continue reading

Lokaal of Globaal: het belang van emotie en verbinding met een plaats

Deze maand publiceert platform 31 een interessante reeks: Filosofen agenderen de stad. Eén van deze stukken heeft zo mijn aandacht gegrepen dat ik het in een Thaise hangmat meerdere keren las, en ik de moeite neem het in deze blog post te delen. Jan-Hendrik Bakker betoogt dat de stad op zoek moet naar haar plaats. Hij beschrijft verstedelijking niet alleen als en kwantitatief verschijnsel, maar ook als kwalitatief. Door middel van technologie is de mens zo met de wereld verbonden dat het gevoel voor het lokale op de achtergrond verdwijnt. Deze ‘ontplaatsing’, zoals Bakker het noemt, moet volgens hem aandacht krijgen in place-making, Continue reading

Cum Laude afgestudeerd!

Na maanden hard werk heb ik op 19 december mijn scriptie ‘Dynamic Roles in Smart City Development – Blurring boundaries in Smart City Pilot Projects’ verdedigd, en met succes: Ik ben cum laude afgestudeerd 🙂 In mijn scriptie heb ik vanuit Actor-Netwerk theorie en roltheorie twee casussen bestudeerd, het Smart Citizen Kit project in Amsterdam en het project ClaimJeStraat. In de ontwikkeling van smart cities zijn twee onderscheiden aan het vervagen: Het onderscheid tussen burger & overheid en tussen ontwerp & gebruik. Dit vervagende onderscheid in smart city projecten draagt bij aan de ontwikkeling van smart city’s. Vervagend onderscheid tussen overheid & burger draagt bij aan smart citizenship en smart governance, en vervagend onderscheid tussen ontwerp en gebruik kan bijdragen aan de ontwikkeling van technologie in smart city context.

Ik heb deze conclusies vertaald in zes lessen voor het opzetten van Smart City projecten en het omgaan met dit vervagende onderscheid. Deze zes lessen zijn te vinden in mijn scriptie op pagina 79. Mijn scriptie download je hier: Afstudeeronderzoek Smart Cities

En dan de veelgestelde vraag: Wat ga je doen na je afstuderen? Continue reading