Burgerinitiatieven: regisseren of loslaten? There’s an app for that

Kenmerk van de informatiesamenleving is dat burgers mondiger worden, en zelf aan de slag gaan. Met de opkomst van internet kunnen we elkaar immers makkelijker vinden en is er een grote hoeveelheid informatie binnen handbereik. De ontwikkelingen op gebied van ICT en internet maken het de burger makkelijker om gezamenlijk initiatief te nemen. Ook binnen de smart city spelen burgerinitiatieven dus een rol. Afgelopen week las ik verschillende stukken over burgerinitiatieven, al dan niet in smart city context. Opnieuw komen de tegenstrijdigheden naar voren Continue reading

Smart Cities: Bottom-up én top-down

Op het Euroforum deelde Kees Jansen in een blog zijn 5 pijlers voor het ontwikkelen van Smart Cities. Een aanrader om te lezen, zijn aanpak zet me meteen aan het denken. Op andere aspecten ga ik in een latere blog in, maar nu wil ik me focussen op de vijfde pijler: “Werk bottom-up én top-down: het is niet het een of het ander, het is allebei”, aldus Kees Jansen. In mijn scriptie ga ik nog een stapje verder, het onderscheid tussen bottom-up en top-down benaderingen in smart cities vervaagt, en er ontstaan nieuwe vormen van samenwerking die niet in deze twee stromen te visualiseren zijn. Hoe ga je daar mee om? Continue reading

Smart citizenship: op zoek naar samenwerking vanuit een open en flexibele houding

Binnen smart cities wordt de kwaliteit van leven verbeterd door middel van slimme toepassingen, waaronder veel ICT oplossingen. Smart cities zijn veelal ontwikkeld vanuit een technology-push die opgepakt is door overheden. Maar een stad is leeg zonder inwoners en een smart city kan dus niet zonder smart citizens: inwoners die om kunnen gaan met en onderdeel zijn van de slimme toepassingen in de stad. Smart city toepassingen moeten als eerste gericht zijn op de mensen in de stad. Wat is de toegevoegde waarde voor de bevolking? Wat willen zij? Dit vraagt niet alleen om te denken over en vanuit de stadsmens, maar ook om open te staan voor zijn ideeën en hem en zijn ideeën de ruimte te geven. Hiervoor is een flexibele opstelling vanuit overheid en bedrijfsleven essentieel. Continue reading

Veranderende rollen in de ontwikkeling van Smart Cities

Met de opkomst van het internet en informatie en communicatie technologie (ICT) hebben er veranderingen in de samenleving plaatsgevonden, ook wel benoemd als de ‘informatiemaatschappij’. De laatste jaren worden er steeds meer ICT toepassingen ontwikkeld om de kwaliteit van leven in de stad te verbeteren, vaak onder het motto van ‘smart cities’.
Actief burgerschap en burgerparticipatie is een van de waarden van smart cities, en ook in de informatiemaatschappij en de participatiesamenleving speelt dit een grote rol. Verschillende gebruikers ontwikkelen zelf apps, of knutselen aan ICT toepassingen, en er zijn verschillende technologieën en projecten te vinden die bottom-up ontwikkeld worden. Verschillende mensen gaan zelf aan het ontwerpen, ontwikkelen, testen en gebruiken, en het onderscheid tussen ontwerper en gebruiker vervaagd. De overgang van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving heeft ook invloed op de relatie tussen overheid en burger. Deze veranderende relaties, tussen overheid & burger en ontwerp & gebruik, resulteren in nieuwe vormen van samenwerken, waarin iedereen zijn ‘nieuwe’ rol weer moet vinden.

Precies hierover gaat mijn afstudeeronderzoek: Continue reading

Vrijheid van nieuwsconsumptie

Sinds een paar weken lees ik weer de krant. Misschien is dit wel de eerste keer dat ik actief nieuws bij houdt door middel van de krant, hiervoor was dit toch vaak de tv of schreeuwerige websites. Wat maakt het verschil? De krant valt niet via een abonnement op de deurmat, maar elk artikel is voor een paar cent 24/7 beschikbaar op m’n tablet of telefoon. Blendle heet dat. Een digitale krantenkiosk of leestafel, waar je niet betaald per krant, maar per artikel dat je leest.

Naast dat alleen betalen voor watje leest natuurlijk prettig is, zie ik het grootste voordeel in het brede aanbod. Mijn nieuwsaanbod wordt niet meer in een bepaald kader gestopt door de hoofdredacteur van NRC, Telegraaf, NOS of RTL. Ik lees Telegraaf, Volkskrant, Elsevier en NRC door elkaar, en voor wat luchtigers is er nog de Viva, Story of Autoweek. Nu maar hopen dat de eindbazen van blendle geen grappen uithalen met een persoonlijk aanbod op basis van je vorige interesses. lk blader het liefst door het brede aanbod, zonder iemand die denkt te weten wat ik interessant vind. Anders was ik prima tevreden geveest met een gewone krant op de mat, onafhankelijk van de internetverbinding.