Smart Cities: #Hoedan? (1/2)

Co-creërend innoveren, triple helix, bewoner centraal en een integrale aanpak 

Kort geleden stond ik op het Smart & Safe Cities Event in Den Haag. Op de Pier, boven een stormende zee spraken 400 professionals over Smart City ontwikkelingen, met veel interessant inzichten. Tegelijkertijd stond ook dit event vol met grote woorden: co-creëren, integraal werken, triple helix, quadruple helix. In strategische visies en mooie pitches klinkt het allemaal zo logisch, maar het ‘hoe’ komt nog weinig aan de orde. Steeds vaker stel ik mezelf de vraag ‘Als ik hier morgen mee aan de slag wil, waar ga ik dan beginnen?’ Op die vraag wil ik in twee blogs in gaan. Vandaag een introductie: over welke termen en strategiën hebben we het allemaal?  Continue reading

Een tussenstand: 9 smart city lessen

15 maanden geleden studeerde ik af op smart cities. Het onderwerp wat sinds 2010 steeds terugkwam in mijn studie was langzamerhand een trend geworden. Wereldwijd ontwikkelden steden smart city programma’s, ieder met een eigen invalshoek zoals citizens, sensoren, duurzaamheid of economie. Na jaren aan de universiteit was ik wel even uitgestudeerd, ik wilde die kennis nu wel in de praktijk brengen.

In een Smart City worden nieuwe technologie en co-creatie ingezet om maatschappelijke vraagstukken op een innovatieve wijze op te lossen.

Niet alleen krijgt m’n scriptie nu nog steeds regelmatig aandacht, ik werk aan het smart city programma van m’n eigen stad, Den Haag. Na m’n afstuderen loop ik nu ruim een jaar rond in het smart city landschap, en de nieuwe inzichten in smart city ontwikkeling blijven komen. Dit zijn mijn lessen van de afgelopen maanden:

  1. It’s the economy, stupid!
  2. Het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken: De bewoner centraal
  3. Je kunt het niet alleen
  4. Lift mee op gebiedsontwikkeling
  5. Eén stad is geen markt
  6. Flexibiliteit: Smart city oplossingen kunnen niet plug-and-play zijn
  7. Standaarden, standaarden, standaarden
  8. Werk cross-sectoraal én integraal
  9. Van Proof of Concept naar serieuze toepassing: regel het opschalen van vooraf

Continue reading

Smart Cities – een definitie en model

Regelmatig krijg ik de vraag: ‘Wat is dat nou, een Smart City?’. Andersom stel ik hem vaak: ‘Maar wat versta jij onder een smart city?’ Er bestaan veel verschillende definities van het begrip smart cities, en iedereen geeft daar zijn eigen invulling aan. Ik heb voor mijn afstuderen een concept van smart cities ontwikkeld en grafisch weergegeven. Niet alleen werkt dat goed in mijn theoretische afstuderen, ook in gesprek met mensen uit de praktijk blijkt dat erg te passen. In de basis is een smart city een stad waarin ICT toegepast wordt om de kwaliteit van leven in de stad op duurzame wijze te verbeteren. Daarbinnen zijn verschillende invalshoeken te plaatsen, hoe zit dat in elkaar? Continue reading

Burgerinitiatieven: regisseren of loslaten? There’s an app for that

Kenmerk van de informatiesamenleving is dat burgers mondiger worden, en zelf aan de slag gaan. Met de opkomst van internet kunnen we elkaar immers makkelijker vinden en is er een grote hoeveelheid informatie binnen handbereik. De ontwikkelingen op gebied van ICT en internet maken het de burger makkelijker om gezamenlijk initiatief te nemen. Ook binnen de smart city spelen burgerinitiatieven dus een rol. Afgelopen week las ik verschillende stukken over burgerinitiatieven, al dan niet in smart city context. Opnieuw komen de tegenstrijdigheden naar voren Continue reading

Smart Cities: Bottom-up én top-down

Op het Euroforum deelde Kees Jansen in een blog zijn 5 pijlers voor het ontwikkelen van Smart Cities. Een aanrader om te lezen, zijn aanpak zet me meteen aan het denken. Op andere aspecten ga ik in een latere blog in, maar nu wil ik me focussen op de vijfde pijler: “Werk bottom-up én top-down: het is niet het een of het ander, het is allebei”, aldus Kees Jansen. In mijn scriptie ga ik nog een stapje verder, het onderscheid tussen bottom-up en top-down benaderingen in smart cities vervaagt, en er ontstaan nieuwe vormen van samenwerking die niet in deze twee stromen te visualiseren zijn. Hoe ga je daar mee om? Continue reading

Lokaal of Globaal: het belang van emotie en verbinding met een plaats

Deze maand publiceert platform 31 een interessante reeks: Filosofen agenderen de stad. Eén van deze stukken heeft zo mijn aandacht gegrepen dat ik het in een Thaise hangmat meerdere keren las, en ik de moeite neem het in deze blog post te delen. Jan-Hendrik Bakker betoogt dat de stad op zoek moet naar haar plaats. Hij beschrijft verstedelijking niet alleen als en kwantitatief verschijnsel, maar ook als kwalitatief. Door middel van technologie is de mens zo met de wereld verbonden dat het gevoel voor het lokale op de achtergrond verdwijnt. Deze ‘ontplaatsing’, zoals Bakker het noemt, moet volgens hem aandacht krijgen in place-making, Continue reading