Smart Cities op de Correspondent

Afgelopen week schreef Maurits Martijn een artikel naar aanleiding van de eerste Godwin-lezing gehouden door Hans Zwart, directeur van Bits of Freedom. In dit artikel haalde hij ook smart cities aan. Maurits Martijn schreef: “Naast een naïef geloof in de maakbaarheid van de samenleving gaat het hele ‘smart city’-denken, en de meeste andere toepassingen van Big Data, voorbij aan een ander cruciaal feit: je kunt het nemen van goede beslissingen niet overlaten aan algoritmen die dit doen op basis van zoveel mogelijk data.” In een reactie gaf ik de volgende kritiek op deze visie op smart cities:

Inderdaad, je kunt het nemen van goede beslissingen niet zomaar overlaten aan algoritmen, maar dat is niet waar het idee van Smart Cities over gaat. Er bestaat een heel scala aan definities van smart cities, en sommige organisaties/bedrijven (zoals IBM) richten zich inderdaad op de ontwikkeling van een gebouwde omgeving die ‘denkt’, waarbij beslissingsbevoegdheid gedelegeerd wordt aan ‘dingen’. Een stad is echter geen stad zonder inwoners, en een slimme gebouwde omgeving maakt nog geen slimme stad.
De ontwikkeling van smart cities is uiteindelijk gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven in de stad. Een van de mogelijke middelen (op het moment het meest gebruikte) is ICT toepassingen. Een slimme stad zoekt in mijn ogen naar slimme oplossingen voor de uitdagingen die het leven in de stad biedt, waarbij juist de sociale factoren meegenomen worden. Een smart city toepassing is een samenwerking van (o.a.) burgers, overheid, ondernemers, organisaties en technologie met als doel de kwaliteit van leven op duurzame wijze te verbeteren.

Dat sommige technologie ontwikkelaars het concept smart city zien (of gebruiken) als een manier om veel geld te verdienen met automatiseringstoepassingen betekent niet dat een smart city een boze boeman is die de burger zijn beslissingsbevoegdheid afneemt.

En dan nu terug naar mijn scriptie over de rol van alle verschillende actoren in de ontwikkeling van smart cities 😉

Edit: verder heb ik je stuk met interesse gelezen. De issues die je behandelt omtrent big data onderschrijf ik. Het is de directe vertaling naar smart cities die volgens mij te eenzijdig is.

Leave a Reply